Selviytyminen on tavoite vailla tulevaisuutta

”Vain joka neljäs suomalaisyrittäjä tavoittelee yritykselleen kasvua”, käy ilmi Danske Bankin tuoreesta kyselystä (TE / Tämä viikko 37). Miltei puolet vastanneista tavoittelee vain selviytymistä, eli pyrkii pitämään yrityksen ylipäätään toiminnassa.

Customer Advocates on Board -projektissa *) selvitettiin hallitusten asiakasymmärryksen hyödyntämistä strategisessa päätöksenteossa. Tutkimus kartoitti lisäksi hallituksen asiakasosaamisen tasoa sekä tapoja kasvattaa omaa asiakasymmärrystään.

Tutkimukseen vastanneista valtaosa kertoi yrityksen joutuvan sopeutumaan asiakaskäyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin, jotka edelleen liian usein yllättävät yrityksen. Vain alle viidennes totesi tunnistavansa muutokset jo etukäteen ja voivansa kääntää ne kilpailueduksi. Luku on surullisen pieni: miksi näin?

Riittääkö hallituksen osaaminen buustaamaan yrityksen kasvuun?

Hallitus on tärkeässä roolissa yrityksen elinkelpoisuuden ja strategisten kasvutavoitteiden asettamisessa: millä voimavaroilla kasvua tulisi hakea ja mistä? Teknologian kiihtyvä kehitystahti asettaa strategiselle päätöksenteolle aivan uudenlaisia vaatimuksia, samoin kuin muuttuva asiakaskäyttäytyminen. Usein kuitenkin hallituksen kokousaika saattaa liiaksi kulua historialukujen tarkasteluun ja analysointiin, hallintoon ja governanceen: riskienhallinta saatetaan mieltää pyrkimyksenä säilyttää nykytilanne, vaikka parasta riskienhallintaa olisi nostaa yrityksen toiminnan tasoa kohti uusia ulottuvuuksia, kohti toimintaympäristönkin vaatimia muutoksia. Riskit toki silloin kasvavat ja ennen kaikkea muuttuvat, mutta ehkä lopulta suurin riski olisi jäädä polkemaan paikalleen.

Tämän päivän hallitustyö vaatii todella intentionaalista ajan tasalla pysymistä: mm. asiakasymmärrystä tulee kehittää myös hallitustyön ulkopuolella ja näin monet kyselyyn vastanneet kertoivat tekevänsäkin: havainnointi asiakasrajapinnassa ja asiakkaiden tapaaminen, some-seuranta ja kirjallisuuden hyödyntäminen ovat tärkeitä tietolähteitä.

 

”Ennakoimme muutokset ja sopeudumme niihin…”

 

Mutta eniten vastaajat kertoivat kuitenkin seuraavansa aktiivisesti kilpailijoiden toimia? Vaikka seuranta olisikin aktiivista, johtaa se kuitenkin vain reaktiiviseen sopeutumiseen. Se ei kasvua hakevalle yritykselle riitä! Mikä siis avuksi?

 

Asiasta voi vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden hallituksissa työskentelevien kanssa Helsingin Hallituspartnereiden järjestämässä

Uskalla kasvaa – PK-foorumissa 25.9. 18 klo 12-17 Pörssitalossa

Uskalla kasvaa on PK-yritysten oma tapahtuma, joka tarjoaa päättäjille oivalluksia menestykseen, auttaa yrityksen johtoa kehittymään ja tarjoaa paikan verkostoitumiseen.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
www.uskallakasvaa.fi

 

*) http://www.haaga-helia.fi/fi/uutiset/asiakasymmarrysta-hyodynnetaan-heikosti-strategisessa-paatoksenteossa-uusi-julkaisu-tarjoaa#.W2iHLy1Dw_V

 


 

Tarja Ilvonen, asiakaskokemuksen asiantuntija

Rohjeta Advisors Oy: Partner, Head of Customer Experience. Tarja on Customer Advocates on Board -projektin omistaja ja kirjan ”Nyt olisi nuijalle töitä – asiakasymmärrystä hallitustyöhön” kirjan toimittaja ja yksi kirjoittajista.

 

Jaa somessa